Toiminta

'Apurahat

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö myöntää rahoitusta väitöskirjatutkimuksiin, muihin opinnäytetöihin ja yksittäisiin tutkimusprojekteihin. Satunnaisesti voidaan myös rahoittaa mm. katsausartikkeleita suunnatun haun teemaan liittyen.

Apurahahakemus tehdään säätiön hakulomakkeelle ja toimitetaan yhtenä kappaleena hakuajan päättymiseen mennessä sähköisesti säätiön asiamiehelle, osoitteeseen anu.turpeinen@valio.fi  tai postitse osoitteeseen Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, c/o Valio, PL 30, 00039 Valio.

Apurahahausta ja mahdollisesta suunnatun haun teemasta tiedotetaan näillä sivuilla.

Apurahoista päätetään säätiön hallituksen kokouksessa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

A.I. Virtanen-palkinto

Ravitsemuksen Tutkimussäätiö jakaa yhdessä Suomalaisten Kemistien Seuran ja Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae Biobio-seuran kanssa arvostetun tiedemiehen ja Suomen ainoan tieteen nobelistin, Artturi Ilmari Virtasen, elämäntyön muistoksi perustettua A.I. Virtanen -palkintoa. Palkinto voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkijalle tunnustuksena ansiokkaasta ja uraauurtavasta tutkimustyöstä.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka tekee kansainvälisesti arvostettua korkeatasoista tutkimusta jollakin palkinnon myöntävien tahojen edustamalla toiminta-alueella. Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valittu henkilö on edelleen aktiivinen ja menestyksekästä työtä tekevä tutkija. Palkinnonsaajan tulee myös olla ennakkoluuloton ja uusien ongelmien ratkaisemiseen paneutuva. Lisäksi korostetaan poikkitieteellisyyttä.

Palkinto koostuu kunniakirjasta, rahapalkinnosta sekä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelemasta hopeisesta A. I. Virtanen-mitalista.

A.I. Virtanen -palkinnon saajat aikajärjestyksessä tutkimusaloineen

 

Tieteelliset seminaarit

Säätiö järjestää tieteellisiä seminaareja ajankohtaisista aiheista. Seminaarien aiheita ovat olleet mm.

  • Future of food - Mitä syöt tulevaisuudessa (Biobio-seuran kanssa)
  • Future of nutrition research - Ravitsemustutkimuksen tulevaisuus
  • Benefits of probiotics - Probioottien hyödyt
  • Gut-brain axis - Aivo-suoli -akseli
© 2021 Ravitsemuksen Tutkimussäätiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Kuvat: Valio Oy
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!